Mail Letterval Letterval op LinkedIn Letterval op Youtube Letterval op Soundcloud
...maakt audio en video toegankelijk

Schrijftolk

Één van de activiteiten van Letterval is Richard van Royen als schrijftolk.

Hij ondersteunt de communicatie tussen mensen met en zonder een auditieve beperking, door de gesproken taal leesbaar te maken. Hij zorgt als het ware voor rechtstreekse ondertiteling. Dit verzorgt hij vaak ter plaatse of als Teletolk op afstand via Tolkmatch.

Hij gebruikt hierbij een Veyboard of een Velotype PRO, speciale toetsenborden, die zijn aangesloten op een laptop (en eventueel een beamer).

Situaties waarbij de schrijftolk kan worden ingezet, zijn eigenlijk alle communicatieve situaties, zoals: een gesprek met een arts, een familiebijeenkomst, lezing, kerkdienst, college, cursusbijeenkomst of een werkoverleg.

Iemand met een auditieve beperking kan een tolkvoorziening aanvragen. Voor privésituaties kunnen tolkuren worden aangevraagd bij het Menzis Zorgkantoor. Voor onderwijs- en werksituaties kunt u dit aanvragen bij het UWV.

De exacte taakomschrijving van een schrijftolk is beschreven in het Beroepsprofiel Schrijftolk. Een schrijftolk is gehouden aan de Beroepscode voor Schrijftolk van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV). Meer informatie over het beroep schrijftolk is te vinden op de site van de NSV van tolkbemiddelingsbureau Tolknet.

De video hiernaast betreft een fictieve tolktekst, om een beeld te schetsen van de opbouw van een tolktekst.

Neem contact op voor meer informatie of een schrijftolkaanvraag.
Letterval hanteert bij het uitvoeren van schrijftolkopdrachten de leveringsvoorwaarden van de NSV.