Mail Letterval Letterval op LinkedIn Letterval op Youtube Letterval op Soundcloud
...maakt audio en video toegankelijk

Disclaimer

Website

Door de pagina's op het domein van Letterval (www.letterval.nl) te bekijken, gaat u akkoord met deze disclaimer. Deze disclaimer heeft betrekking op al deze pagina's.
De informatie op deze pagina's is voor algemene doeleinden. De informatie wordt aangeboden door Letterval en hoewel wij ons uiterste best doen deze informatie up to date en correct te houden, kunnen wij geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid, toepasbaarheid of beschikbaarheid van deze informatie.
Letterval kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, volgend uit of in verband gebracht met het gebruik van deze website.
Vanaf deze pagina's kunt u doorgelinkt worden naar pagina's op andere sites. Deze pagina's vallen niet onder controle van Letterval. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het linken naar deze sites houdt niet vanzelfsprekend in dat wij deze aanbevelen of ons verbonden verklaren met de standpunten op deze sites.
Wij doen er alles aan deze site goed werkend te houden. Desondanks aanvaardt Letterval geen aansprakelijkheid voor enige onbereikbaarheid van deze site door technische omstandigheden buiten ons bereik.

E-mail

De inhoud van e-mailberichten (inclusief de bijlagen), verstuurd van info@letterval.nl, is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een e-mailbericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en info@letterval.nl te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht, dat niet voor u bestemd is, te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan e-mailberichten kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Letterval aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Privacyverklaring

Vanwege de wet AVG zijn wij verplicht om aan te geven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Letterval heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld en heeft met organisaties die persoonsgegevens verwerken voor Letterval een verwerkersovereenkomst.